Home

Witamy w ADM Poland

Działamy na rynku energii odnawialnej. Naszą kompetencją jest branża fotowoltaiczna oraz magazynowanie energii. Świadczymy usługi doradcze, marketingowe i Public Relations. Wspieramy działalność eksportową polskich firm.

Wierzymy, że pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych to przyszłość energetyki, a magazynowanie energii to kluczowy czynnik, który zdecyduje o tempie odchodzenia od scentralizowanego modelu zaopatrzenia w energię do modelu rozproszonego.