Home

Witamy w ADM Poland

Działamy na rynku energii odnawialnej. Naszą kompetencją jest branża fotowoltaiczna oraz magazynowanie energii. Świadczymy usługi doradcze, marketingowe i Public Relations. Wspieramy działalność eksportową polskich firm.

Wierzymy, że pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych to przyszłość energetyki, a magazynowanie energii to kluczowy czynnik, który zdecyduje o tempie odchodzenia od scentralizowanego modelu zaopatrzenia w energię do modelu rozproszonego.

 

A K T U A L N O Ś C I

Targi Energy Storage Europe 12-14 marca 2019 Düsseldorf

W dniach 12-14 marca 2019 w Düsseldorf odbędzie się w największe w Europie wydarzenie poświęcone magazynowaniu energii - odbywające się w jednym czasie i w jednym miejscu konferencje oraz targi:

  •  13th International Renewable Energy Storage Conference (IRES 2019)
  •  Konferencja Energy Storage Europe (ESE 2019) 
  •  Targi Energy Storage Europe

Na targach wystawi się ponad 170 wystawców, w konferencjach weźmie udział około 700 uczestników, przybędzie ponad 4 tysiące odwiedzających z kilkudziesięciu krajów. 

więcej...