niedziela, 14 kwietniaadamska.pl
Shadow

Aukcje dla OZE w 2016 roku – propozycje ilości i wartości energii do zakupu

siec_energetycznaSystem aukcji wynikający z ustawy o OZE oznacza dla inwestora wiele niewiadomych. Należą do nich:

– maksymalna ilość i wartość energii do zakupienia na dany rok kalendarzowy

– jak wolumen ten będzie podzielony na poszczególne aukcje?

– ceny referencyjne znane dopiero 60 dni przed pierwszą aukcją w roku

Wolumen oraz maksymalną wartości energii do zakupienia ogłaszana jest przez Radę Ministrów do dnia 31. października roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy. Jednak rozporządzenie Rady Ministrów nie daje inwestorowi pełnej informacji, brakuje w nim bowiem doprecyzowania, jaki wolumen i jaka wartość energii przypadną na instalacje o mocy nie większej niż 1 MW. Zgodnie z przepisami ustawy nie może być to mniej niż 25% ilości energii elektrycznej. Ile będzie dokładnie i jaka będzie jej wartość, określa Minister Gospodarki w terminie do dnia 30 listopada. Tak więc dopiero wtedy znane są pełne dane dotyczące obu parkietów aukcji.

Czy inwestor jest w stanie trafnie oszacować wolumen i wartość energii, zanim zostaną one oficjalnie ogłoszone? Przesłanki ich wyznaczenia to, zgodnie z zapisami ustawy, m.in. polityka energetyczna państwa, dotychczasowy udział zielonej energii, bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych. Wydaje się, że nie daje to wielkich szans na trafność szacowania tych wielkości przez inwestora.

W tych dniach opublikowany został projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. oraz projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r. Są to jedynie projekty rozporządzeń, tak więc podane w nich liczby nie muszą być ostateczne. Poniżej linki do projektów obydwu rozporządzeń:

Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może być sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.

Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie ilości i wartości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, jaka powinna zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r

 

%d bloggers like this: