Czy system gazowy może stać się magazynem energii elektrycznej? Tak. Obecnie działają już instalacje zmieniające nadwyżkową energię elektryczną w gazy palne: wodór lub metan, które następnie zatłaczane są do sieci gazowej. Szacuje się, że system gazowy kraju europejskiego to potencjalnie magazyn energii o pojemności rzędu kilkudziesięciu do kilkuset TWh. Przykładowo, obecnie istniejące podziemne magazyny gazu w Niemczech mogłyby stać się zasobnikiem o pojemności 200 TWh, co odpowiada zdolnościom magazynowania energii przez 23 tysiące nowoczesnych elektrowni szczytowo-pompowych. To, co teoretycznie jest możliwe, napotyka jednak na warunek opłacalności ekonomicznej. Zapraszam do lektury mojego artykułu w magazynie GLOBEnergia, w którym opisuję stan rozwoju technologii zamiany energii elektrycznej w gazy palne próbując odpowiedzieć na pytanie, czy i jeżeli tak, to kiedy, metoda ta będzie uzasadniona ekonomicznie? Globenergia 4-2014