W polskich warunkach może wydawać się to nieprawdopodobne, ale jest to pytanie, które w niektórych krajach pojawia się w dyspucie politycznej i gospodarczej. Paradoksalnie, w pytaniu tym nie chodzi (tylko) o ekologię. Chodzi o długofalową strategię zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i ram, w których rodzimy przemysł ma szansę pozostać konkurencyjnym. Zapraszam do lektury mojego artykułu w magazynie „Agroenergetyka” Agroenergetyka, artykuł: „Prąd w całości zielony”