Archiwum z miesiąca Wrzesień, 2015

Branchenkonferenzen auf der Messe RENEXPO®-Poland

5 konferencja Towarzystwa FotowoltaikiEnRENEXPO®-Poland ist die größte Fachmesse Polens für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Sie findet vom 22 bis 24. September in Warschau statt. Dank zahlreicher Branchenkonferenzen, Seminaren und Schulungen ist sie eine Plattform für Informations- und Meinungsaustausch. Auf zwei der Konferenzen werde ich als Referentin die Gelegenheit haben mich an Diskussionen über die Erneuerbaren Energien in Polen zu beteiligen. Die Konferenz „Gesellschaftliche Aspekte der Erneuerbaren Energien“ bietet ein Forum zum Meinungsaustauch zwischen Abgeordneten verschiedener Parteien, Wissenschaftler sowie Unternehmens-Vertreter. Die „Internationale Konferenz Fotovoltaik in Polen“ widmet sich in diesem Jahr sowohl den wichtigsten Herausforderungen für die polnische PV-Branche, als auch der Zukunft der Fotowoltaik in Europa. Die Beiträge auf dieser Konferenz werden in Englisch oder in Polnisch gehalten, es wird allerdings eine Simultanübersetzung angeboten. Mehr Informationen zu den Konferenzen auf den Web-Seiten  2-te Konferenz Gesellschaftliche Aspekte der Erneuerbaren Energien (Polnisch) sowie 5-te Internationale Konferenz Fotovoltaik in Polen (Englisch)


2-ga Konferencja Społeczne Aspekty OZE

Konferencja Społeczne Aspekty OZEKonferencja odbędzie się 23. września, podczas targów Renexpo w Warszawie. Jej tegoroczna edycja będzie skupiona na skutkach nowych regulacji prawnych dla prosumentów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak też technologiach, których rozwój ma szanse być stymulowany na rynku działającym w nowym otoczeniu regulacyjnym. Ta konferencja to możliwość dyskusji między posłami reprezentującymi różne ugrupowania polityczne, przedstawicielami ośrodków naukowych oraz biznesu. Będę miała przyjemność uczestniczyć w tej konferencji jako prelegent. Pełen program na stronie konferencji


5-ta Międzynarodowa Konferencja Fotowoltaiki w Polsce

5 Konferencja Fotowoltaiki w Polsce5-ta Międzynarodowa Konferencja Fotowoltaika w Polsce odbędzie się w dn. 24.09 w Warszawie w trzecim dniu targów Renexpo. Poświęcona będzie zagadnieniom obecnie dla branży w Polsce najistotniejszym, m.in. ustawie o OZE, finansowaniu inwestycji PV, przyłączaniu instalacji PV do sieci. Nie zabraknie jednak również spojrzenia szerszego, z perspektywy innych krajów czy trendów technologicznych. Cieszę się, że będę uczestniczyła w tej konferencji jako prelegent. Pełen program na stronie konferencji


Aukcje OZE w Niemczech

Magazyn Fotowoltaika 2_2015Od września br. aukcje są obowiązującem mechanizmem wsparcia dla naziemnych farm fotowoltaicznych w Niemczech. Doświadczenia systemu aukcyjnego dla parków solarnych mają dać naszym zachodnim sąsiadom odpowiedź, czy aukcje są efektywnym narzędziem wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii i czy wprowadzić je dla wszystkich źródeł OZE od 2017 roku. W przygotowaniu na zastąpienie systemu taryf gwarantowanych dla naziemnych farm fotowotaicznych przez system aukcyjny przeprowadzono dwie aukcje pilotażowe. Pokazały one m.in, że uniform-pricing nie jest dobrą metodą ustalania ceny w aukcjach OZE, gdyż skłania do oferowania cen nierealnie niskich: w aukcji z 1. sierpnia, która odbywała się wg tego modelu, najniższą zaproponowaną ceną był 1 eurocent za kWh. Przed ewentualnym wprowadzeniem aukcji dla wszystkich źródeł OZE w Niemczech od 2017 roku odbędzie się w sumie 9 aukcji, co pozwala zarówno na optymalizację samego procesu przeprowadzenia aukcji, jak też ocenę ich efektywności jako mechanizmu wspierania rozwoju zielonej energii. Taki tryb wprowadzenia systemu aukcyjnego mocno różni się od trybu wprowadzania aukcji dla OZE w Polsce. W Polsce nie zdecydowano się ani na aukcje pilotażowe, ani na okres przejściowy, w którym równolegle obowiązują poprzedni oraz nowy system wsparcia. Nie budzi to poczucia, że system jest dopracowany i rzeczywiście doprowadzi do osiągnięcia założonych celów. Zapraszam do lektury mojego artykułu w Magazynie Fotowoltaika (link do artykułu)


© 1996-2010 ADM Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP