czwartek, 2 lipcaadamska.pl
Shadow

Miesiąc: Wrzesień 2015

Branchenkonferenzen auf der Messe RENEXPO®-Poland

Deutsch
RENEXPO®-Poland ist die größte Fachmesse Polens für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Sie findet vom 22 bis 24. September in Warschau statt. Dank zahlreicher Branchenkonferenzen, Seminaren und Schulungen ist sie eine Plattform für Informations- und Meinungsaustausch. Auf zwei der Konferenzen werde ich als Referentin die Gelegenheit haben mich an Diskussionen über die Erneuerbaren Energien in Polen zu beteiligen. Die Konferenz „Gesellschaftliche Aspekte der Erneuerbaren Energien“ bietet ein Forum zum Meinungsaustauch zwischen Abgeordneten verschiedener Parteien, Wissenschaftler sowie Unternehmens-Vertreter. Die „Internationale Konferenz Fotovoltaik in Polen“ widmet sich in diesem Jahr sowohl den wichtigsten Herausforderungen für die polnische PV-Branche, als auch der Zukunft der Fo...

2-ga Konferencja Społeczne Aspekty OZE

Polski
Konferencja odbędzie się 23. września, podczas targów Renexpo w Warszawie. Jej tegoroczna edycja będzie skupiona na skutkach nowych regulacji prawnych dla prosumentów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak też technologiach, których rozwój ma szanse być stymulowany na rynku działającym w nowym otoczeniu regulacyjnym. Ta konferencja to możliwość dyskusji między posłami reprezentującymi różne ugrupowania polityczne, przedstawicielami ośrodków naukowych oraz biznesu. Będę miała przyjemność uczestniczyć w tej konferencji jako prelegent. Pełen program na stronie konferencji

5-ta Międzynarodowa Konferencja Fotowoltaiki w Polsce

Polski
5-ta Międzynarodowa Konferencja Fotowoltaika w Polsce odbędzie się w dn. 24.09 w Warszawie w trzecim dniu targów Renexpo. Poświęcona będzie zagadnieniom obecnie dla branży w Polsce najistotniejszym, m.in. ustawie o OZE, finansowaniu inwestycji PV, przyłączaniu instalacji PV do sieci. Nie zabraknie jednak również spojrzenia szerszego, z perspektywy innych krajów czy trendów technologicznych. Cieszę się, że będę uczestniczyła w tej konferencji jako prelegent. Pełen program na stronie konferencji

Aukcje OZE w Niemczech

Polski
Od września br. aukcje są obowiązującem mechanizmem wsparcia dla naziemnych farm fotowoltaicznych w Niemczech. Doświadczenia systemu aukcyjnego dla parków solarnych mają dać naszym zachodnim sąsiadom odpowiedź, czy aukcje są efektywnym narzędziem wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii i czy wprowadzić je dla wszystkich źródeł OZE od 2017 roku. W przygotowaniu na zastąpienie systemu taryf gwarantowanych dla naziemnych farm fotowotaicznych przez system aukcyjny przeprowadzono dwie aukcje pilotażowe. Pokazały one m.in, że uniform-pricing nie jest dobrą metodą ustalania ceny w aukcjach OZE, gdyż skłania do oferowania cen nierealnie niskich: w aukcji z 1. sierpnia, która odbywała się wg tego modelu, najniższą zaproponowaną ceną był 1 eurocent za kWh. Przed ewentualnym wprowadzeniem aukc...