Archiwum z miesiąca Listopad, 2015

Zum PV Markt in Polen auf der führenden B2B Solarkonferenz Deutschlands

16ForumSolarpraxis_200x600Forum Solarpraxis (Berlin, 26-27. November) findet in diesem Jahr bereits zum 16. Mal statt. Erwartet werden 700 TeilnehmerInnen. Das diesjährige Motto der Konferenz lautet: Wege in die neue Energiewelt. Es freut mich auf der führenden B2B Solarkonferenz Deutschlands einen Workshop zum Thema: „PV Markt in Polen: Wachstumspotenzial und Rahmenbedingungen für Investoren” zu leiten.

Die Solarindustrie steht vor radikalen Veränderungen: wir alle befinden uns auf dem Weg in die neue Energiewelt. Dem trägt das 16. Forum Solarpraxis in besonderem Maße Rechnung – mit einem verstärkten Fokus auf das Zusammenwachsen des Kosmos aus vielen kleinen Welten zu einer neuen Energiewelt. Der Schwerpunkt liegt dabei vor allem auf innovativen Stadtwerken und Energieversorgern und deren neuen Geschäftsmodellen mit erneuerbaren Energien.

In dem Workshop „PV Markt in Polen“ bespreche ich die Rahmenbedingungen, Chancen und Risiken für Investoren auf dem polnischen PV-Markt. Die Umstellung der Förderung erneuerbarer Energiequellen auf ein Auktionsmodell wird dabei ein der Themen sein. Die Rechtsfragen werden in dem Workshop von Frau Joanna Krawczyk, Rechtsberaterin, erläutert. Der Workshop richtet sich an Hersteller, Händler, Projektentwickler und Investoren, die auf dem polnischen Markt bereits aktiv sind bzw. einen Markteinstieg planen. Mehr Informationen zu dem Workshop sowie zu der Konferenz finden Sie auf der Konferenzseite hier


Rynek domowych systemów magazynowania energii

Magazyn Fotowoltaika 3_2015Największa ilość domowych magazynów energii zainstalowana jest w Niemczech – obecnie to ok. 25 tysięcy systemów. Szacuje się, że do 2020 roku za naszą zachodnią granicą będzie instalować się ich nawet 45 tysięcy rocznie. Czynnikiem ryzyka dla rynku niemieckiego może okazać się brak kontynuacji w 2016 roku programu wsparcia zakupu domowych magazynów energii. Program ten obowiązywał od połowy 2013 roku, dotując w tym czasie zakup ok. 12 tysięcy magazynów.

Perspektywy rozwoju światowego rynku domowych zasobników energii są bardzo optymistyczne. Wg IHS Technology światowy rynek domowych systemów PV podłączonych do sieci wyposażonych w magazyn energii wzrośnie do 2018 roku przynajmniej dziesięciokrotnie.

Jak na tym tle wygląda Polska? Ilości instalowanych domowych magazynów energii są w naszym kraju bardzo skromne. Widać jednak ogromne zainteresowanie tego typu rozwiązaniami w branży fotowoltaicznej. Temat został dostrzeżony i oceniony jako istotny również przez branżę budowlaną. Efektem takiej oceny jest powołanie grupy ekspertów, mającej wypracować propozycje zapisów dotyczących wymagań dla pomieszczeń, w ktorych instaluje się zasobniki energii, do wprowadzenia do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Mam przyjemność być członkiem tej grupy.

Zapraszam do lektury mojego artykułu „Domowe magazyny energii siłą napędową
branży fotowoltaicznej” w Magazynie Fotowoltaika. Pełen tekst artykułu dostępny jest tutaj


ADM unterstützt den Polnischen Fotovoltaik-Verband bei Organisation und Umsetzung von Schulungen

PV-POLAND-10lat-ADMDer Polnische Fotovoltaik-Verband (PTPV) wird seit November 2015 bei der Organisation und Umsetzung von Schulungen durch ADM Poland unterstützt. PTPV ist der traditionsreichte Verband der PV-Branche Polens. Gegründet wurde er vor 10 Jahren dank der Initiative von Dr. Stanislaw Pietruszko, dem Präsidenten des Verbands. Der Verband verfügt über das am besten ausgestattete PV-Schulungszentrum Polens. Auf einer Fläche von 700 Quadratmeter gibt es 4 PV-Anlagen im Freien mit Montagesystemen für Flachdächer, Schrägdächer und für freistehende Anlagen sowie zwei Schrägdach-Attrappen in Räumen mit verschiedenen Dacheindeckungen. Es ist ein zertifiziertes Schulungszentrum für PV-Installateure.

Das Schulungszentrum kann durch Hersteller von PV-Komponenten sowie Großhändler für die Durchführung von Schulungen für ihre Partner genutzt werden. Die Schulungen können entweder als eintägige bzw. mehrtätige Schulungen inkl. Übernachtung und zusätzliches Programm ausgelegt werden. Falls es der Kunde wünscht, kann die Einladung der Teilnehmer durch ADM übernommen werden.

Foto_7

Foto_31


Współpraca ADM Poland z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki w zakresie szkoleń

PV-POLSKA-10lat-logotypMiło mi poinformować, że ADM Poland będzie wspierać Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PTPV) w zakresie organizacji szkoleń. PTPV jest najdłużej działającą organizacją branży PV w Polsce – powstało w 2005 roku z inicjatywy dr Stanisława Pietruszko. Posiada akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do organizacji szkoleń w zakresie instalowania systemów fotowoltaicznych ADMPoland Logo_2-01(OZE-A/27/00001/2014) oraz jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Mazowieckim Urzędzie Pracy pod numerem ewidencyjnym RIS 2.14/00034/2015.

Towarzystwo posiada najlepiej wyposażone centrum szkoleniowe PV w Polsce. Obejmuje ono teren o powierzchni ponad 700 m2, na którym znajduje się pięć stanowisk szkoleniowych zewnętrznych oraz sześć stanowisk szkoleniowych w pomieszczeniach. Stanowiska zewnętrzne to konstrukcje montażowe symulujące dach płaski oraz dach spadzisty, dwie konstrukcje naziemne oraz stanowisko z optymizatorami. Wewnętrzne stanowiska to atrapy dachów spadzistych o różnych pokryciach i z różnymi systemami montażowymi, stanowiska konfiguracji falowników, stanowisko szkolenia w zakresie okablowania, systemów odgromowych i przeciążeniowych oraz stanowisko z systemem monitorującym. Centrum wyposażone jest m.in. w 100 różnych modułów PV, 20 falowników, konstrukcje montażowe, mikrofalowniki, okablowanie, systemy zabezpieczeń odgromowych i przeciążeniowych systemy monitorujące, komputery do projektowania, zestawy narzędzi i mierników elektrycznych. (czytaj dalej…)


© 1996-2010 ADM Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP