Magazyn Fotowoltaika 2_2015Od września br. aukcje są obowiązującem mechanizmem wsparcia dla naziemnych farm fotowoltaicznych w Niemczech. Doświadczenia systemu aukcyjnego dla parków solarnych mają dać naszym zachodnim sąsiadom odpowiedź, czy aukcje są efektywnym narzędziem wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii i czy wprowadzić je dla wszystkich źródeł OZE od 2017 roku. W przygotowaniu na zastąpienie systemu taryf gwarantowanych dla naziemnych farm fotowotaicznych przez system aukcyjny przeprowadzono dwie aukcje pilotażowe. Pokazały one m.in, że uniform-pricing nie jest dobrą metodą ustalania ceny w aukcjach OZE, gdyż skłania do oferowania cen nierealnie niskich: w aukcji z 1. sierpnia, która odbywała się wg tego modelu, najniższą zaproponowaną ceną był 1 eurocent za kWh. Przed ewentualnym wprowadzeniem aukcji dla wszystkich źródeł OZE w Niemczech od 2017 roku odbędzie się w sumie 9 aukcji, co pozwala zarówno na optymalizację samego procesu przeprowadzenia aukcji, jak też ocenę ich efektywności jako mechanizmu wspierania rozwoju zielonej energii. Taki tryb wprowadzenia systemu aukcyjnego mocno różni się od trybu wprowadzania aukcji dla OZE w Polsce. W Polsce nie zdecydowano się ani na aukcje pilotażowe, ani na okres przejściowy, w którym równolegle obowiązują poprzedni oraz nowy system wsparcia. Nie budzi to poczucia, że system jest dopracowany i rzeczywiście doprowadzi do osiągnięcia założonych celów. Zapraszam do lektury mojego artykułu w Magazynie Fotowoltaika (link do artykułu)