Tag: aukcje OZE

Aukcje OZE odwołane

Aukcja OZE zaplanowana na dzień 2 października br. nie otworzy się. Nie odbędą się też kolejne aukcje w 2017 r. na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Jest to konsekwencja wejścia w życie w dniu 29 września 2017 r. procedowanych w trybie pilnym i nieprzewidujących vacatio legis rozporządzeń Rady Ministrów:  rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1819) oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1820).

(czytaj dalej…)


Aukcje OZE w Niemczech

Magazyn Fotowoltaika 2_2015Od września br. aukcje są obowiązującem mechanizmem wsparcia dla naziemnych farm fotowoltaicznych w Niemczech. Doświadczenia systemu aukcyjnego dla parków solarnych mają dać naszym zachodnim sąsiadom odpowiedź, czy aukcje są efektywnym narzędziem wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii i czy wprowadzić je dla wszystkich źródeł OZE od 2017 roku. W przygotowaniu na zastąpienie systemu taryf gwarantowanych dla naziemnych farm fotowotaicznych przez system aukcyjny przeprowadzono dwie aukcje pilotażowe. Pokazały one m.in, że uniform-pricing nie jest dobrą metodą ustalania ceny w aukcjach OZE, gdyż skłania do oferowania cen nierealnie niskich: w aukcji z 1. sierpnia, która odbywała się wg tego modelu, najniższą zaproponowaną ceną był 1 eurocent za kWh. Przed ewentualnym wprowadzeniem aukcji dla wszystkich źródeł OZE w Niemczech od 2017 roku odbędzie się w sumie 9 aukcji, co pozwala zarówno na optymalizację samego procesu przeprowadzenia aukcji, jak też ocenę ich efektywności jako mechanizmu wspierania rozwoju zielonej energii. Taki tryb wprowadzenia systemu aukcyjnego mocno różni się od trybu wprowadzania aukcji dla OZE w Polsce. W Polsce nie zdecydowano się ani na aukcje pilotażowe, ani na okres przejściowy, w którym równolegle obowiązują poprzedni oraz nowy system wsparcia. Nie budzi to poczucia, że system jest dopracowany i rzeczywiście doprowadzi do osiągnięcia założonych celów. Zapraszam do lektury mojego artykułu w Magazynie Fotowoltaika (link do artykułu)


Aukcje OZE w Polsce i w Niemczech

farma PV_1Patrząc na sposób wprowadzania systemu aukcyjnego w Polsce, nasuwa się pytanie, czy tryb nie mógłby być inny, tak, aby rzeczywiście mieć pewność, że całość jest dopracowana zarówno od strony koncepcyjnej, jak też i technicznej. System aukcyjny dla odnawialnych źródeł energii nie jest z zasady zły. Nie jest wykluczone, że stanie się on preferowaną formą wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii w Europie. Ważne jest jednak, aby konstrukcja systemu aukcyjnego dawała szansę na osiągnięcie zamierzonych celów rozbudowy OZE przy niższych kosztach niż w przypadku innego systemu wsparcia, np. taryf gwarantowanych , nie obciążając nadmiernie ryzykiem inwestorów. Ważne jest również, w jakiej fazie rozwoju znajduje się rynek. Czy konieczne jest danie impulsów do jego rozwoju, czy jest to rynek dojrzały, a może konieczne jest jego schłodzenie? W mojej ocenie warto spojrzeć na rynek niemiecki i sposób przechodzenia naszych zachodnich sąsiadów z systemu taryf gwarantowanych na system aukcyjny. (czytaj dalej…)


Aukcje dla OZE w 2016 roku – propozycje ilości i wartości energii do zakupu

siec_energetycznaSystem aukcji wynikający z ustawy o OZE oznacza dla inwestora wiele niewiadomych. Należą do nich:

– maksymalna ilość i wartość energii do zakupienia na dany rok kalendarzowy

– jak wolumen ten będzie podzielony na poszczególne aukcje?

– ceny referencyjne znane dopiero 60 dni przed pierwszą aukcją w roku

Wolumen oraz maksymalną wartości energii do zakupienia ogłaszana jest przez Radę Ministrów do dnia 31. października roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy. (czytaj dalej…)


© 1996-2010 ADM Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP