Tag: bezpieczeństwo energetyczne

Polska delegacja na Energy Storage Europe 2017

Na targach w Düsseldorfie od 14 do 16 marca 2017 roku miało miejsce największe doroczne wydarzenie poświęcone magazynowaniu energii. Przygotowali je wspólnie po raz trzeci Eurosolar – organizator 11. konferencji International Renewable Energy Storage (IRES) oraz Messe Düsseldorf organizator 6. edycji Energy Storage Europe (ESE).

Polska delegacja, której przewodniczyłam, wykorzystała tę doskonałą okazję, by zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami magazynowania energii z perspektywy nauki i technologii, czemu poświęcona była konferencja IRES oraz biznesu i finansów, co prezentuje konferencja i wystawa ESE. Jako Przewodnicząca Kongresu Magazynowanie Energii w Polsce zaprosiłam do uczestnictwa w wyjeździe 10 ekspertów, wśród których nie zabrakło ekspertów Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju oraz Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii. W delegacji uczestniczyli m.in. szef ekspertów stałych PZGiE dr Andrzej Węgrzyn oraz wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji dr Jarosław Tworóg.

(czytaj dalej…)


NIK o bezpieczeństwie dostaw energii elektrycznej

power-stationW latach 2020-2035 powinna nastąpić likwidacja bloków wytwórczych wybudowanych w latach 70-tych XX. Obecnie wytwórcy energii deklarują, że w latach 2014-2028 podejmą się budowy nowych źródeł o mocy 10,5 GW, za ok. 54 mld zł oraz modernizacji istniejących źródeł, która wymaga nakładów na poziomie ok. 12 mld zł.

W perspektywie do 2050 r., z istniejących obecnie zasobów mocy wytwórczych funkcjonować będą jednostki wytwarzające zaledwie 5 GW mocy (głównie elektrownie wodne). Pozyskiwanie energii elektrycznej po roku 2035 będzie więc możliwe tylko z bloków, które dopiero powstaną.

Według prognoz, maksymalne zapotrzebowanie na moc będzie wzrastać do około 40 GW w 2035 r. i 41-42 GW w kolejnych 15 latach. Wzrastać będzie także zapotrzebowanie na energię elektryczną z ok. 159 TWh w 2015 r. do 230 TWh w 2030 r.

Moc obecnie funkcjonujących źródeł wytwórczych zainstalowanych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosi ok. 38 GW, przy maksymalnym zapotrzebowaniu ok. 28 GW.

(czytaj dalej…)


Matematyka a polityka energetyczna Polski

matematykaUwielbiam matematykę. No cóż, tak też się zdarza 🙂 Jednak to niekiedy przeszkadza. Wczoraj prezes Taras mówił, że średnia kumulacja na tonie węgla, czyli różnica między średnią ceną zbytu tony węgla a kosztem jej wydobycia, wynosi w Polsce minus 54 zł. W głowie od razu pojawia mi się treść zadania: Zakładając, że wysokość kumulacji na tonie węgla nie ulegnie zmianie, przy jakiej wysokości wydobycia przychody będą dodatnie? Matematycznie to niemożliwe. Wiem, wiem, upraszczam. W naszej rzeczywistości wielkość wydobycia i sprzedaży nie są takie same, węgiel wydobywa się na zwały. A poza tym polityka energetyczna kraju to wiele skomplikowanych zależności, do których opisania trzeba wielu równań z wieloma niewiadomymi. Może się nawet okazać, że niewiadomych jest więcej niż równań, przez co cały układ jest nierozwiązywalny. Nie zmienia to jednak faktu, że nawet w tym przypadku matematyka obowiązuje, a cyfry poprzedzone minusem to konkretne kwoty wypływające z worka, do którego trafiły pieniądze podatników …


Rozwinięty kraj i 100% zielonej energii? Czy to może działać?

W polskich warunkach może wydawać się to nieprawdopodobne, ale jest to pytanie, które w niektórych krajach pojawia się w dyspucie politycznej i gospodarczej. Paradoksalnie, w pytaniu tym nie chodzi (tylko) o ekologię. Chodzi o długofalową strategię zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i ram, w których rodzimy przemysł ma szansę pozostać konkurencyjnym. Zapraszam do lektury mojego artykułu w magazynie „Agroenergetyka” Agroenergetyka, artykuł: „Prąd w całości zielony” 


System gazowy magazynem energii elektrycznej?

Czy system gazowy może stać się magazynem energii elektrycznej? Tak. Obecnie działają już instalacje zmieniające nadwyżkową energię elektryczną w gazy palne: wodór lub metan, które następnie zatłaczane są do sieci gazowej. Szacuje się, że system gazowy kraju europejskiego to potencjalnie magazyn energii o pojemności rzędu kilkudziesięciu do kilkuset TWh. Przykładowo, obecnie istniejące podziemne magazyny gazu w Niemczech mogłyby stać się zasobnikiem o pojemności 200 TWh, co odpowiada zdolnościom magazynowania energii przez 23 tysiące nowoczesnych elektrowni szczytowo-pompowych. To, co teoretycznie jest możliwe, napotyka jednak na warunek opłacalności ekonomicznej. Zapraszam do lektury mojego artykułu w magazynie GLOBEnergia, w którym opisuję stan rozwoju technologii zamiany energii elektrycznej w gazy palne próbując odpowiedzieć na pytanie, czy i jeżeli tak, to kiedy, metoda ta będzie uzasadniona ekonomicznie? Globenergia 4-2014


Rosja zakręca kurki z gazem – scenariusze równie czarne dla wszystkich krajów UE?

Tusk w Brukseli

Foto: Kancelaria Premiera

Przed kilkoma dniami Niemiecki Instytut Badań nad Gospodarką (DIW) opublikował raport oceniający skutki dla krajów Unii Europejskiej wstrzymania przez Rosję dostaw gazu. Jego wyniki nie są w żadnej mierze zaskakujące: od czasu kryzysu gazowego z 2009 roku bezpieczeństwo zaopatrzenia Europy w gaz znacznie się zwiększyło. Warto jednak wczytać się w raport wnikliwiej pod kątem naszego kraju i proponowanej przez naszego premiera europejskiej unii energetycznej. W swojej analizie Instytut uwzględnia dwa scenariusza, teoretycznie możliwe w kontekście ostatnich zawirowań na Ukrainie: wstrzymanie przez Rosję dostaw gazu do i przez Ukrainę oraz kompletne wstrzymanie przez Rosję eksportu do krajów europejskich, z wyłączeniem Białorusi. (czytaj dalej…)


© 1996-2010 ADM Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP