Tag: Kongres Magazynowania Energii

III Kongres Magazynowania Energii

Dnia 11 października 2018 roku w warszawskim EXPO XXI odbyła się trzecia edycja Kongresu Magazynowania Energii w Polsce. Wśród prelegentów pojawili się czołowi eksperci w zakresie magazynowania energii, rynku mocy, elektromobilności oraz klastrów energii. Wykłady oraz panele dyskusyjne pozwoliły uczestnikom uporządkować wiedzę w zakresie obecnych uregulowań prawnych dotyczących stosowania magazynów energii w Polsce, planowanych zmian w tym zakresie oraz potencjału rynku. Kongres był też miejscem prezentacji konkretnych realizacji w zakresie zasobników energii, zarówno na potrzeby usług regulacyjnych w sieciach dystrybucyjnych, jak też w domach indywidualnych, przedsiębiorstwach czy na potrzeby infrastruktury służącej ładowaniu samochodów elektrycznych.

Obecnie polska energetyka znajduje się w kryzysie – to teza prof. Jana Popczyka, który wygłosił wykład otwierający Kongres. „Nie sądziłem że tak gwałtowne pogorszenie nastąpi w tak krótkim czasie. Żyjemy w świecie papierowym i to jest groźne” mówił. Sytuacjami, z którymi trzeba się liczyć w sytuacji kryzysu w energetyce, są rozległe awarie sieciowe, stopnie zasilania czy wyłączenia nieselektywne. Konieczna jest wycena skutków tych sytuacji – to zobrazuje rzeczywistą konieczność stosowania zasobników energii w systemie. W ocenie prof. Popczyka zasobniki energii odegrają istotną rolę w procesie transformacji polskiej energetyki.

Założenia planowanej przez Ministerstwo Energii nowelizacji ustawy Prawo energetyczne przedstawiła Emilia Głozak. Głównym celem planowanych zmian jest zniesienie barier formalnych, obecnie uniemożliwiających inwestorom uzyskanie korzyści ekonomicznych ze stosowania magazynów energii elektrycznej. Do projektu ustawy zostały wprowadzone przepisy regulujące w sposób kompleksowy magazynowanie energii elektrycznej. Dookreślone zostaną między innymi zasady współpracy magazynu energii z siecią elektroenergetyczną, jednostkami wytwórczymi oraz odbiorcami. Uwzględniony zostanie fakt, że energia pobierana przez magazyn energii elektrycznej, która następnie jest wprowadzana do sieci, nie jest zużyciem końcowym. W kontekście podatku akcyzowego oraz obowiązków przedstawienia świadectwo do umorzenia (z OZE, z kogeneracji i efektywności energetycznej) zostanie uwzględniona różnica między ilością energii wprowadzonej do magazynu energii oraz ilością energii wyprowadzonej. „Zmiany te nie są kwestią kilku lat, ale zaledwie kilku tygodni” stwierdziła Emilia Głozak. W ciągu najbliższych tygodni projekt nowelizacji zostanie skierowany do konsultacji społecznych. (czytaj dalej…)


I Międzynarodowy Kongres: Magazynowanie Energii w Polsce

Po raz pierwszy w kalendarzu targów i kongresów w Polsce zagościł międzynarodowy kongres poświęcony magazynowaniu energii. Wydarzenie miało miejsce 26 października, w drugim dniu targów Renexpo Poland i zostało zainicjowane przez organizatora targów firmę Reeco oraz ADM Poland.

Jako dyrektor programowy oraz moderator Kongresu. Z satysfakcją muszę podkreślić, że, I Międzynarodowy Kongres: Magazynowanie Energii w Polsce był niesamowitym sukcesem, czego najlepszym dowodem jest fakt, iż na sali zabrakło miejsc. Jak się okazało, dodatkowi uczestnicy przyszli na Kongres z zamiarem kupienia biletów już na miejscu. Było ich tak wielu, że mimo dostawienia dodatkowych krzeseł, nie starczyło miejsc siedzących dla wszystkich. Nie przeszkodziło to jednak zainteresowanym, którzy po brzegi wypełnili salę.

Bogaty pogram Kongresu stanowił próbę określenia potencjału stosowania magazynowania energii w polskim systemie elektroenergetycznym, m.in. w świetle Ustawy o OZE, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Planu Elektromobilności, planowanego rynku mocy oraz rynku usług systemowych. Przedstawione zostały rozwiązania stosowane w Europie i na świecie oraz kierunki badań, zarówno w zakresie magazynów wielkoskalowych, jak też zasobników do domowego użytku.

(czytaj dalej…)


Od produktu niszowego do rynku masowego

Od produktu niszowego do rynku masowego, Magazyn Fotowoltaika 2_2016Rynek domowych magazynów energii gwałtownie się rozwija. Jeszcze przed czterema laty były to urządzenia stosowane niezwykle rzadko. W ubiegłym roku niemal co drugi inwestor w niewielką dachową instalację PV w Niemczech decydował się od razu na magazyn energii. Statystyk za obecny rok jeszcze nie znamy, ale odsetek ten ma szansę być jeszcze wyższy. W Polsce magazyny energii to wciąż ogromna rzadkość. Zapisy ustawy o OZE w zakresie wsparcia dla prosumentów nie stanowią zachęty do instalowania domowych magazynów energii. Pewna przestrzeń do ich stosowania zawarta jest w uregulowaniach dotyczących klastrów energii. Niezależnie jednak od zapisów ustawy o OZE, zainteresowanie na polskim rynku magazynami energii jest duże. Zapraszam do lektury mojego artykułu na temat domowych magazynów energii, który ukazał sie w „Magazynie Fotowoltaika”. Opisuję w nim, w jaki sposób Niemcy pobudzili rynek domowych zasobników energii oraz przedstawiam technologie i trendy rynkowe. Zapraszam też na I Międzynarodowy Kongres: Magazynowanie Energii w Polsce, który odbędzie się 20.10.2016 w Warszawie. Kongres będzie stanowił okazję do przyjrzenia się rozwiązaniom dostępnym na polskim rynku oraz dyskusji nad potrzebą i metodami stymulowania rynku magazynowania energii w Polsce.

Link do artykułu Od produktu niszowego do rynku masowego, Magazyn Fotowoltaika 2/2016

Link do Kongresu I Międzynarowowy Kongres: Magazynowanie Energii w Polsce


© 1996-2010 ADM Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP