O nowościach produktowych nie będę dzisiaj pisać. Oczywiście, były takie, na które czekałam i chciałam koniecznie zobaczyć. Miałam też to szczęście, że o niektórych z nich mogłam porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za ich rozwój techniczny. Jednak równie ciekawe było obserwowanie, jak wyglądają same targi, kto się wystawia i jakie ma stoisko, rozmowy z wystawcami i zwiedzającymi, gdyż to pomaga stawiać tezy odnośnie stanu i przyszłości branży.

Wicekanclerz gościem branży solarnej: buczenie i oklaski będące buczeniem

IMG_2116Wystąpienie podczas targów wicekanclerza Niemiec, ministra gospodarki i energetyki Sigmara Gabriela. Mówi o tym, że przyszłość energetyki to połączenie energetyki odnawialnej i konwencjonalnej, rozproszonej i scentralizowanej. Chwali wyniki aukcji pilotażowej dla naziemnych farm fotowoltaicznych. Chce dopracowania systemu aukcji, tak, aby od 2017 roku wszystkie technologie wytwarzania zielonej energii były wspierane na tej drodze. Mówi o konieczności wzmocnienia europejskiego handlu prawami do emisji. Podkreśla konieczność budowy sieci przesyłowych – tutaj buczenie słuchaczy (Bawaria sprzeciwia się trasom przesyłowym na terenie własnego kraju związkowego).
Mówi, że zostanie utrzymana opłata za zużycie na własne potrzeby energii elektrycznej wytwarzanej we własnej instalacji. Dodaje, że kto chce likwidacji tej opłaty, musi czekać na jego następcę. Słuchacze klaszczą.

Król Słońce wciąż obecny (czytaj dalej…)