Tag: Prosument

Jeden współczynnik dla wszystkich instalacji: propozycja dobra, lecz niewystarczająca

Posiedzenie Komisji_24.05.2016Na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa w dn. 24.05 posłowie PiS zgłosili 53 autopoprawki do projektu nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. Jedna z poprawek to propozycja wprowadzenia współczynnika 1:0,7 dla wszystkich mikroinstalacji. Została ona pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Energii. Jest to poprawka idąca w dobrym kierunku, jednak nie wystarczająco daleko – wysokość współczynnika musi wynosić 1:1, aby rozwój instalacji prosumenckich nie został całkowicie zahamowany.

(czytaj dalej…)


Net metering w formie proponowanej przez Ministerstwo Energii zahamuje rozwój rynku prosumenckiego

Raport_Net meteringRaport „Net metering – parametry rozliczeń i rola Operatorów Systemów Dystrybucyjnych” wykonany na zlecenie Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki przez zespół kierowany przez dr Jana Rączkę w Lynx Pattern Sp. z o.o. analizuje mechanizm net meteringu wg założeń projektu nowelizacji ustawy o OZE z dn. 6.05.2016 pod kątem roli Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, kosztów wdrożenia oraz efektywności we wspieraniu rozwoju energetyki prosumenckiej. Konkluzją Raportu jest stwierdzenie, że utrzymanie współczynników rozliczania energii dostarczonej przez prosumentów na poziomie proponowanym w projekcie ustawy tworzy ryzyko, że zostaną poniesione wysokie nakłady na wdrożenie mechanizmu net meteringu, a prosumenci nie będą inwestować w mikroinstalacje. Zasadne jest podniesienie wskaźników net meteringu do poziomu 1:1.

Net metering wg zapisów projektu nowelizacji ustawy to mechanizm rozliczeniowy, który pozwala prosumentowi na rozliczenie ilości energii elek­trycznej pobranej z sieci wobec ilości energii wprowadzo­nej do tej sieci, w proporcjach maksymalnie:

  • 1:0,7 dla instalacji nie większej niż 7 kW;
  • 1:0,5 dla instalacji większej niż 7 kW (do 40 kW, bo jest to górny próg mocy dla mikroinstalacji);
  • 1:0,35 w przypadku instalacji dofinansowanej ze środ­ków publicznych

(czytaj dalej…)


Demokratyzacja energetyki. Czy koncerny oddadzą rynek?

Agroenergetyka 2_2015Zielona energia to nie tylko zmiana technologii wytwarzania energii elektrycznej. To również możliwość zmiany architektury rynku elektroenergetycznego. Wytwórcami energii mogą zostać obywatele, indywidualnie lub organizując się w większe grupy. Rola koncernów energetycznych w takiej sytuacji maleje. Sytuacja czysto teoretyczna? Nie, wprost przeciwnie – doświadczenie rynkowe Niemiec. Również z tego powodu walka o OZE jest tak bardzo zacięta. Nie chodzi bowiem jedynie o odejście od paliw kopalnych. Równie ważne jest, czy zostaną stworzone warunki dla obywateli, aby mogli oni zaistnieć na rynku elektroenergetycznym w roli innej niż konsumentów. Zapraszam do lektury mojego artykułu w magazynie Agroenergetyka. Tekst artykułu pod linkiem Demokratyzacja energetyki. Czy koncerny oddadzą rynek?


Awaria prądu w Turcji a polski prosument

siec_zachod sloncaWczoraj znaczna część Turcji przez 8 godzin była odcięta od zasilania w energię elektryczną. Bez prądu musieli sobie radzić m.in. mieszkańcy Stambułu (ponad 14 milionów mieszkańców) oraz Ankary (ponad 4 miliony). Czytając o awarii w Turcji pomyślałam o Amsterdamie, który kilka dni temu był sparaliżowany w wyniku braku prądu oraz o podobnej sytuacji w Białymstoku przed kilkunastoma dniami. Skali awarii w obu miastach nie można oczywiście porównywać do tej w Turcji. Znaku równości nie ma też między awarią w Amsterdamie a tą w Białymstoku, chodzi jedynie o bliskość w czasie i o stopniowanie skali awarii. W przypadku obu miast przyczyną awarii były uszkodzenia stacji transformatorowej. Przyczyny awarii w Turcji są badane, nie wyklucza się sabotażu. Historia przywodząca na myśl „Blackout” Marca Elsberga. (czytaj dalej…)


Konferencja Odnawialne źródła energii – nowa rzeczywistość prawna

Rzeczpospolita_30.03.2015Wczorajsza konferencja Odnawialne źródła energii – nowa rzeczywistość prawna, zorganizowana przez Rzeczpospolitą, stanowiła świetną okazję do dyskusji na tematy nurtujące branżę w związku z uchwaloną ustawą o OZE oraz wdrażaniem programu NFOŚiGW „Prosument”. Prelegentami byli m.in. Janusz Pilitowski, Dyrektor Departementu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki, Małgorzata Skucha, Prezes NFOŚiGW oraz Anna Żyła, Główny Ekolog BOŚ. Podczas mojego wystąpienia skupiłam się na skutkach biznesowych Ustawy o OZE oraz na rynku prosumenckim.

 


Ich bin ein Prosument – Billboard-Werbung für mehr Bürgerbeteiligung an der polnischen Energiewende

prosument_kampania

Foto: Fundacja BOŚ

Ich bin ein PROSUMENT.

Ich erzeuge, verbrauche und verkaufe die Energie.

Einen Monat lang auf Billboards in Polen waren Plakate mit der Anschrift „Ich bin ein PROSUMENT. Ich erzeuge, verbrauche und verkaufe die Energie“ zu sehen. Der Begriff PROSUMENT wird in Polen in Bezug auf die Erneuerbaren Energien sehr oft verwendet. Er setzt sich aus den Wörtern „Produzent” (Producer) und „Konsument” (Consumer) zusammen. Er steht für die Ansicht, die polnische Energiewende soll maßgeblich durch die Bürger mitgestaltet werden. Die Reihenfolge der Verben ist jedoch nicht zufällig. „Verbrauche“ steht vor „verkaufe“. Sie spiegelt die Überzeugung wider, die selbsterzeugte Energie soll vordergründig für den Eigenverbrauch verwendet werden.  (czytaj dalej…)


Förderprogramm „Prosument“

Es startet gerade in Polen das Förderprogramm „Prosument“. Es soll Impulse für einen breiteren Einsatz von kleinen EE-Anlagen liefern. Dieser Trend wird durch die vor kurzem in Kraft getretenen gesetzlichen Regelungen möglicherweise verstärkt werden, die es erleichtern solche Anlagen zu betreiben. Ein ähnliches Förderprogramm in Bezug auf Solarkollektoren, das gerade zu Ende läuft, hat ca. 60 Tausend Solarthermie -Anlagen zur Folge.

Einige Informationen zu dem Förderprogramm „Prosument“des Landesfonds für Umweltschutz und Wasserwirtschaft (Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, NFOSiGW): (czytaj dalej…)


© 1996-2010 ADM Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP