Tag: system rozproszony

Zdecydowane „tak” Ministerstwa dla klastrów energii

Krzysztof J. Tchórzewski, Minister Energii

Ministerstwo Energii 30 czerwca zorganizowało ważną i interesującą konferencję „Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach POIiŚ 2014-2020 – sektor energetyka”, w której wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, świata nauki oraz przedsiębiorcy. Podczas konferencji zostały przekazane istotne informacje i deklaracje dotyczące rozwoju klastrów energii w Polsce. Dla mnie konferencja ta miała dodatkowy wymiar – Ministerstwo Energii zaprosiło do przeprowadzenia prezentacji trzy klastry energii. Wśród tych klastrów znalazł się Słupski Klaster Bioenergetyczny, którego proces tworzenia wspieram jako doradca.

Otwierając konferencję minister energii Krzysztof Tchórzewski zadeklarował: „Chcemy, aby klastry stanowiły mechanizm stabilizacji udziału odnawialnych źródeł energii w systemie energetycznym”. Jak dodał, w tym roku na ten cel zostanie przeznaczonych pół miliarda złotych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Z kolei wiceminister energii Andrzej Piotrowski zwrócił uwagę, że rozwój klastrów energii ma się opierać na zasobach lokalnych, dziś jeszcze nie do końca wykorzystanych. Jak podkreślił, to szansa na rozwój regionów również mniej zurbanizowanych, ponieważ klastry dają możliwość wykorzystania potencjału lokalnej przedsiębiorczości i surowców.

(czytaj dalej…)


Awaria prądu w Turcji a polski prosument

siec_zachod sloncaWczoraj znaczna część Turcji przez 8 godzin była odcięta od zasilania w energię elektryczną. Bez prądu musieli sobie radzić m.in. mieszkańcy Stambułu (ponad 14 milionów mieszkańców) oraz Ankary (ponad 4 miliony). Czytając o awarii w Turcji pomyślałam o Amsterdamie, który kilka dni temu był sparaliżowany w wyniku braku prądu oraz o podobnej sytuacji w Białymstoku przed kilkunastoma dniami. Skali awarii w obu miastach nie można oczywiście porównywać do tej w Turcji. Znaku równości nie ma też między awarią w Amsterdamie a tą w Białymstoku, chodzi jedynie o bliskość w czasie i o stopniowanie skali awarii. W przypadku obu miast przyczyną awarii były uszkodzenia stacji transformatorowej. Przyczyny awarii w Turcji są badane, nie wyklucza się sabotażu. Historia przywodząca na myśl „Blackout” Marca Elsberga. (czytaj dalej…)


© 1996-2010 ADM Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP