Tag: zielona energia

Net metering w formie proponowanej przez Ministerstwo Energii zahamuje rozwój rynku prosumenckiego

Raport_Net meteringRaport „Net metering – parametry rozliczeń i rola Operatorów Systemów Dystrybucyjnych” wykonany na zlecenie Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki przez zespół kierowany przez dr Jana Rączkę w Lynx Pattern Sp. z o.o. analizuje mechanizm net meteringu wg założeń projektu nowelizacji ustawy o OZE z dn. 6.05.2016 pod kątem roli Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, kosztów wdrożenia oraz efektywności we wspieraniu rozwoju energetyki prosumenckiej. Konkluzją Raportu jest stwierdzenie, że utrzymanie współczynników rozliczania energii dostarczonej przez prosumentów na poziomie proponowanym w projekcie ustawy tworzy ryzyko, że zostaną poniesione wysokie nakłady na wdrożenie mechanizmu net meteringu, a prosumenci nie będą inwestować w mikroinstalacje. Zasadne jest podniesienie wskaźników net meteringu do poziomu 1:1.

Net metering wg zapisów projektu nowelizacji ustawy to mechanizm rozliczeniowy, który pozwala prosumentowi na rozliczenie ilości energii elek­trycznej pobranej z sieci wobec ilości energii wprowadzo­nej do tej sieci, w proporcjach maksymalnie:

  • 1:0,7 dla instalacji nie większej niż 7 kW;
  • 1:0,5 dla instalacji większej niż 7 kW (do 40 kW, bo jest to górny próg mocy dla mikroinstalacji);
  • 1:0,35 w przypadku instalacji dofinansowanej ze środ­ków publicznych

(czytaj dalej…)


Rynek domowych systemów magazynowania energii

Magazyn Fotowoltaika 3_2015Największa ilość domowych magazynów energii zainstalowana jest w Niemczech – obecnie to ok. 25 tysięcy systemów. Szacuje się, że do 2020 roku za naszą zachodnią granicą będzie instalować się ich nawet 45 tysięcy rocznie. Czynnikiem ryzyka dla rynku niemieckiego może okazać się brak kontynuacji w 2016 roku programu wsparcia zakupu domowych magazynów energii. Program ten obowiązywał od połowy 2013 roku, dotując w tym czasie zakup ok. 12 tysięcy magazynów.

Perspektywy rozwoju światowego rynku domowych zasobników energii są bardzo optymistyczne. Wg IHS Technology światowy rynek domowych systemów PV podłączonych do sieci wyposażonych w magazyn energii wzrośnie do 2018 roku przynajmniej dziesięciokrotnie.

Jak na tym tle wygląda Polska? Ilości instalowanych domowych magazynów energii są w naszym kraju bardzo skromne. Widać jednak ogromne zainteresowanie tego typu rozwiązaniami w branży fotowoltaicznej. Temat został dostrzeżony i oceniony jako istotny również przez branżę budowlaną. Efektem takiej oceny jest powołanie grupy ekspertów, mającej wypracować propozycje zapisów dotyczących wymagań dla pomieszczeń, w ktorych instaluje się zasobniki energii, do wprowadzenia do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Mam przyjemność być członkiem tej grupy.

Zapraszam do lektury mojego artykułu „Domowe magazyny energii siłą napędową
branży fotowoltaicznej” w Magazynie Fotowoltaika. Pełen tekst artykułu dostępny jest tutaj


Współpraca ADM Poland z Polskim Towarzystwem Fotowoltaiki w zakresie szkoleń

PV-POLSKA-10lat-logotypMiło mi poinformować, że ADM Poland będzie wspierać Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki (PTPV) w zakresie organizacji szkoleń. PTPV jest najdłużej działającą organizacją branży PV w Polsce – powstało w 2005 roku z inicjatywy dr Stanisława Pietruszko. Posiada akredytację Urzędu Dozoru Technicznego do organizacji szkoleń w zakresie instalowania systemów fotowoltaicznych ADMPoland Logo_2-01(OZE-A/27/00001/2014) oraz jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Mazowieckim Urzędzie Pracy pod numerem ewidencyjnym RIS 2.14/00034/2015.

Towarzystwo posiada najlepiej wyposażone centrum szkoleniowe PV w Polsce. Obejmuje ono teren o powierzchni ponad 700 m2, na którym znajduje się pięć stanowisk szkoleniowych zewnętrznych oraz sześć stanowisk szkoleniowych w pomieszczeniach. Stanowiska zewnętrzne to konstrukcje montażowe symulujące dach płaski oraz dach spadzisty, dwie konstrukcje naziemne oraz stanowisko z optymizatorami. Wewnętrzne stanowiska to atrapy dachów spadzistych o różnych pokryciach i z różnymi systemami montażowymi, stanowiska konfiguracji falowników, stanowisko szkolenia w zakresie okablowania, systemów odgromowych i przeciążeniowych oraz stanowisko z systemem monitorującym. Centrum wyposażone jest m.in. w 100 różnych modułów PV, 20 falowników, konstrukcje montażowe, mikrofalowniki, okablowanie, systemy zabezpieczeń odgromowych i przeciążeniowych systemy monitorujące, komputery do projektowania, zestawy narzędzi i mierników elektrycznych. (czytaj dalej…)


Pol-Eco-System: branża fotowoltaiczna słabo reprezentowana

Dzisiaj ostatni dzień Pol-Eco-System w Poznaniu. Jest to największa w Polsce impreza targowa poświęcona rozwiązaniom i technologiom z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Tegoroczna edycja nie przyciągnęła jednak zbyt wielu wystawców z branży fotowoltaicznej. Pozostaje mieć nadzieję, że Międzynarodowe Targi Poznańskie podejmą trud przeanalizowania tej sytuacji i podejmą kroki, aby w następnych edycjach sytuacja ta uległa zmianie.

Te targi to nie tylko stoiska firm, ale również kilkadziesiąt wydarzeń towarzyszących, dających szansę na dzielenie się wiedzą i wymianę doświadczeń. To możliwość spotkań przedstawicieli biznesu ze światem nauki, polityki, mediów i środowisk opiniotwórczych. Jednym z wydarzeń istotnych dla branży OZE było odbywające się już po raz 15-sty Forum Czystej Energii, poświęcone m.in. finansowaniu i systemom wsparcia inwestycji OZE oraz instalacjom PV.

Pol-Eco-System mają potencjał, aby stać się imprezą istotną dla branży fotowoltaicznej, jednak w tym roku potencjał ten nie został wykorzystany.

 

Forum Czystej Energii_1

Forum Czystej Energii, już po raz 15-sty.  (czytaj dalej…)


GTAI o polskim rynku PV i o … mojej firmie

solar-cellsNa stronie internetowej Germany Trade & Invest, niemieckiej agencji federalnej wspierającej działalność eksportową firm niemieckich, ukazał się tekst analizujący rynek mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Tekst ten stanowi dla potencjalnego niemieckiego inwestora przegląd najistotniejszych informacji dotyczących zarówno uregulowań prawnych, jak też podmiotów działających na rynku. Jestem dumna, że moja firma została w tekście wskazana jako firma doradcza dla firm niemieckich chcących zaistnieć na tym rynku w Polsce. Kilka słów poświęcono w tekście również mojej skromnej osobie 🙂 Cieszę się, że nasza strategia wąskiej specjalizacji firmy i skupienie się na rynku energetyki odnawialnej, przekłada się na korzyści dla naszych klientów i owocuje rekomendacją ze strony niemieckiej agencji federalnej. To dla mnie kolejny dowód na to, że ta strategia jest słuszna. Tekst GTAI – link


2-ga Konferencja Społeczne Aspekty OZE

Konferencja Społeczne Aspekty OZEKonferencja odbędzie się 23. września, podczas targów Renexpo w Warszawie. Jej tegoroczna edycja będzie skupiona na skutkach nowych regulacji prawnych dla prosumentów oraz małych i średnich przedsiębiorstw, jak też technologiach, których rozwój ma szanse być stymulowany na rynku działającym w nowym otoczeniu regulacyjnym. Ta konferencja to możliwość dyskusji między posłami reprezentującymi różne ugrupowania polityczne, przedstawicielami ośrodków naukowych oraz biznesu. Będę miała przyjemność uczestniczyć w tej konferencji jako prelegent. Pełen program na stronie konferencji


Aukcje OZE w Niemczech

Magazyn Fotowoltaika 2_2015Od września br. aukcje są obowiązującem mechanizmem wsparcia dla naziemnych farm fotowoltaicznych w Niemczech. Doświadczenia systemu aukcyjnego dla parków solarnych mają dać naszym zachodnim sąsiadom odpowiedź, czy aukcje są efektywnym narzędziem wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii i czy wprowadzić je dla wszystkich źródeł OZE od 2017 roku. W przygotowaniu na zastąpienie systemu taryf gwarantowanych dla naziemnych farm fotowotaicznych przez system aukcyjny przeprowadzono dwie aukcje pilotażowe. Pokazały one m.in, że uniform-pricing nie jest dobrą metodą ustalania ceny w aukcjach OZE, gdyż skłania do oferowania cen nierealnie niskich: w aukcji z 1. sierpnia, która odbywała się wg tego modelu, najniższą zaproponowaną ceną był 1 eurocent za kWh. Przed ewentualnym wprowadzeniem aukcji dla wszystkich źródeł OZE w Niemczech od 2017 roku odbędzie się w sumie 9 aukcji, co pozwala zarówno na optymalizację samego procesu przeprowadzenia aukcji, jak też ocenę ich efektywności jako mechanizmu wspierania rozwoju zielonej energii. Taki tryb wprowadzenia systemu aukcyjnego mocno różni się od trybu wprowadzania aukcji dla OZE w Polsce. W Polsce nie zdecydowano się ani na aukcje pilotażowe, ani na okres przejściowy, w którym równolegle obowiązują poprzedni oraz nowy system wsparcia. Nie budzi to poczucia, że system jest dopracowany i rzeczywiście doprowadzi do osiągnięcia założonych celów. Zapraszam do lektury mojego artykułu w Magazynie Fotowoltaika (link do artykułu)


Po co pasek jak ma się szelki, czyli transformacja energetyczna po niemiecku

industry_CO2Noc ze środy 1. lipca na czwartek 2. lipca dla niemieckiej polityki energetycznej oraz dla niemieckiego podatnika była bardzo ważna: zapadały decyzje mające kluczowe znaczenie dla transformacji energetycznej tego kraju. Szefowie partii koalicyjnych: Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) i Sigmar Gabriel (SPD) spotkali się, aby rozwiązać trwający wiele miesięcy konflikt między partiami odnośnie kwestii związanych z transformacją energetyczną, czyli odchodzeniem od energetyki jądrowej i konwencjonalnej na rzecz zielonej energii. Podatnik wiedział, że to on za to zapłaci, jednak nie wiedział, ile go to będzie kosztować i kto jego pieniądze dostanie?

Szef SPD, będący wicekanclerzem i ministrem gospodarki i energetyki, wchodził na spotkanie z postulatem wprowadzenia opłaty za emisję CO2 dla elektrowni węgla brunatnego, co skutkowałoby zmniejszeniem ich opłacalności oraz zamknięciem niektórych z nich. (czytaj dalej…)


E.ON stawia na zieloną energię

Foto: E.ON

Foto: E.ON

E.ON, jeden z największych koncernów energetycznych Niemiec, planuje skoncentrować się na energetyce odnawialnej, sieciach energetycznych oraz rozwiązanich dla klientów. Od 2016 roku nie chce mieć już w portfolio elektrowni węglowych, jądrowych ani gazowych. Mają zostać one przeniesione do oddzielnej, notowanej na giełdzie spółki. Taką decyzję podjęła na wczorajszym posiedzeniu rada nadzorcza koncernu. Decyzja ta wymaga akcjeptacji przez walne zgromadzenia akcjonariuszy. Link do oświadczenia wydanego po wczorajszym posiedzeniu rady nadzorczej http://bit.ly/1tBTzi1


Rozwinięty kraj i 100% zielonej energii? Czy to może działać?

W polskich warunkach może wydawać się to nieprawdopodobne, ale jest to pytanie, które w niektórych krajach pojawia się w dyspucie politycznej i gospodarczej. Paradoksalnie, w pytaniu tym nie chodzi (tylko) o ekologię. Chodzi o długofalową strategię zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju i ram, w których rodzimy przemysł ma szansę pozostać konkurencyjnym. Zapraszam do lektury mojego artykułu w magazynie „Agroenergetyka” Agroenergetyka, artykuł: „Prąd w całości zielony” 


© 1996-2010 ADM Poland. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Motyw iDream: Templates Next , tłumaczenie: WordpressPL | Działa na WP