Jako załacznik stanowisko regulacyjne Prezesa URE zawierające interpretację przepisów, a także określające ogólne zasady współpracy pomiędzy uczestnikami rynku  Bilansowanie_OZE_Informacja_PURE