wtorek, 27 październikaadamska.pl
Shadow

I Międzynarodowy Kongres: Magazynowanie Energii w Polsce

Po raz pierwszy w kalendarzu targów i kongresów w Polsce zagościł międzynarodowy kongres poświęcony magazynowaniu energii. Wydarzenie miało miejsce 26 października, w drugim dniu targów Renexpo Poland i zostało zainicjowane przez organizatora targów firmę Reeco oraz ADM Poland.

Jako dyrektor programowy oraz moderator Kongresu. Z satysfakcją muszę podkreślić, że, I Międzynarodowy Kongres: Magazynowanie Energii w Polsce był niesamowitym sukcesem, czego najlepszym dowodem jest fakt, iż na sali zabrakło miejsc. Jak się okazało, dodatkowi uczestnicy przyszli na Kongres z zamiarem kupienia biletów już na miejscu. Było ich tak wielu, że mimo dostawienia dodatkowych krzeseł, nie starczyło miejsc siedzących dla wszystkich. Nie przeszkodziło to jednak zainteresowanym, którzy po brzegi wypełnili salę.

Bogaty pogram Kongresu stanowił próbę określenia potencjału stosowania magazynowania energii w polskim systemie elektroenergetycznym, m.in. w świetle Ustawy o OZE, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Planu Elektromobilności, planowanego rynku mocy oraz rynku usług systemowych. Przedstawione zostały rozwiązania stosowane w Europie i na świecie oraz kierunki badań, zarówno w zakresie magazynów wielkoskalowych, jak też zasobników do domowego użytku.

W Kongresie wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, branżowych stowarzyszeń z Polski i z zagranicy, przedsiębiorcy, prawnicy i uznani eksperci. Moje wystąpienie poświęcone było znaczeniu magazynów energii w realizacji koncepcji klastrów energii. Miałam też przyjemność prowadzić panel dyskusyjny pod tytułem: „Magazyny energii na poziomie Operatora Systemu Przesyłowego oraz w grupach energetycznych w kontekście bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego”.

W trakcie panelu padły pytania o magazyny energii znajdujące się w zasobach KSE (elektrownie szczytowo-pompowe). Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii Andrzej Kaźmierski przyznał, że dostępny potencjał magazynowania energii w krajowym systemie elektroenergetycznym nie jest w pełni wykorzystywany. Zgodził się z nim prof. Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej, były Prezes PSE, który wskazał na „spore zaległości i spore potrzeby” w kwestii zmian rozliczeń oraz taryfowania.

Dyskusja dotyczyła także bilansowania handlowego oraz technicznego. Padło pytanie o przesłanki przemawiające za bilansowaniem na poziomie operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), a także o rolę OSD w zmianach na rynku usług regulacyjnych – przeniesienia ich na poziom lokalny. W tym kontekście się określić, czy OSD jest podmiotem, który te funkcje powinien realizować, czy też może powinny być to niezależne podmioty oferujące usługi regulacyjne. Wśród uczestników panelu dominowało przekonanie, że OSD jako operator magazynu energii świadczącego usługi systemowe zakłóca rynek. Prawne aspekty  funkcjonowania magazynów na rynku usług systemowych przybliżył Arkadiusz Ratajczak z kancelarii Swora Legal.

Nie zabrakło tematów dotyczących technologii magazynowania: baterii litowo-jonowych, jodowo-sodowych, superkondensatorów, rozwiązań wodorowych. Daniel Miłosz z firmy Qumak opowiedział o doświadczeniach w budowaniu magazynów energii. Firma ta jest liderem konsorcjum wykonującego dla Energii Operator największy w Polsce magazyn litowo-jonowy o pojemności 1,5 MWh. Dyrektor Departamentu Innowacji w Energa-Operator Mieczysław Wrocławski mówił o kwestii bilansowania handlowego oraz technicznego, podkreślając, że nie jest możliwe bilansowanie jedynie na poziomie systemu przesyłowego.

Profesor Grzegorz Benysek z Instytutu Zielonogórskiego podniósł z kolei kwestię konieczności stosowania magazynów energii w kontekście rozwoju elekromobilności.

Oddzielny panel poświęcony był rozwojowi rynku decentralnych magazynów energii o niewielkich pojemnościach – warunkom wzrostu rynku polskiego oraz doświadczeniom w tym zakresie rynków europejskich.

Formuła Kongresu pozwoliła na aktywny udział jego uczestników w toczących się dyskusjach, z których wiele było inicjowanych przez osoby z sali. Byli wśród nich m.in. przedstawiciele Urzędu Regulacji Energetyki, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Środowiska, pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa czy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z Bydgoszczy, pracownicy spółek energetycznych, telekomunikacyjnych i sektora IT. Dyskusje odbywały się nie tylko między panelistami, ale również na linii uczestnicy – paneliści i uczestnicy – uczestnicy. To nadało niesamowitą dynamikę całemu wydarzeniu.

Kiedy przyszło zakończyć Kongres, niemal wszyscy pozostali jeszcze na miejscach, uczestnicząc w ożywionych dyskusjach. Pierwsza edycja Międzynarodowego Kongresu: Magazynowanie Energii w Polsce okazała się ogromnym sukcesem. Dobrze, że widzimy się za rok, 27 października 2017 roku, podczas przyszłorocznych targów Renexpo. Serdecznie zapraszam!

Program I Międzynarodowego Kongresu: Magazynowanie Energii w Polsce tutaj

%d bloggers like this: