piątek, 24 wrześniaadamska.pl
Shadow

O mnie / Über mich

Barbara Adamska jest ekspertem w dziedzinie energetyki rozproszonej oraz magazynowania energii. Autorka licznych publikacji w prasie fachowej z obszaru transformacji energetycznej, lokalnych obszarów bilansowania oraz magazynowania energii. Inicjatorka i od 2016 roku Przewodnicząca Kongresu Magazynowania Energii w Polsce, Dyrektor Sekcji Magazynowania Energii w Polskim Towarzystwie Fotowoltaiki oraz ekspert Parlamentarnego Zespołu Energii i Klimatu. Członek Zespołu ds. Rozwoju Przemysłu Odnawialnych Źródeł Energii i Korzyści dla Polskiej Gospodarki, powołanego rozporządzeniem Ministra Klimatu oraz członek Rady Programowej Sieci Kompetencji ds. Energetyki Rozproszonej (SKER). Założycielka i CEO firmy ADM Poland, od 2013 roku świadczącej usługi doradcze z zakresu energetyki rozproszonej.

Doradca  w zakresie tworzenia i rozwijania klastrów energii i spółdzielni energetycznych, modelowania biznesowego dla spółek działających w obszarze energetyki, rozwoju i wdrożenia usług z grupy bilansowania i zarządzania energią oraz budowy niezależnych systemów elektroenergetycznych. Autorka strategii działania oraz rozwoju dla 4 certyfikowanych klastrów energii.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (mgr nauk ekonomicznych, specjalizacja: Finanse i Bankowość, mgr filologii niemieckiej) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA). Laureatka statuetki Osobowość branży Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej RE-energy w 2018 r.

Barbara Adamska is an expert in the field of distributed energy and energy storage. She is an author of numerous publications in the professional press and a regular speaker at high-profile events as an expert in the field. In 2016 Barbara initiated and remains a Chairwoman of the Energy Storage Congress in Poland. She is an expert on the Parliamentary Energy and Climate Team, member of the SKER Program Council. Barbara is the founder and CEO of ADM Poland, since 2013 providing consulting services in the field of PV market and distributed energy. She advises in the field of building independent power systems. She is an author of the strategy of operation and development for 4 certified energy clusters.

Barbara Adamska

%d bloggers like this: