niedziela, 14 kwietniaadamska.pl
Shadow

O magazynowaniu energii w Sejmie

Podczas konferencji prasowej z wiceministrem energii Andrzejem Piotrowskim i Przewodniczącym PZGiE Ireneuszem Zyską
Podczas konferencji prasowej z wiceministrem energii Andrzejem Piotrowskim i Przewodniczącym PZGiE Ireneuszem Zyską

Znaczenie magazynów energii dla budowania systemu energetyki rozproszonej było przedmiotem posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii w dniu 21.09.2016 roku. W posiedzeniu uczestniczył wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Na zaproszenie przewodniczącego Zespołu posła Ireneusza Zyski przedstawiłam prezentację na temat znaczenia magazynów energii w procesie przechodzenia od energetyki scentralizowanej do rozproszonej. Podczas swojego wystąpienia mówiłam o różnych metodach magazynowania energii stosowanych w systemie elektroenergetycznym. Wskazałam na dynamiczny rozwój zasobników elektrochemicznych w ostatnich latach. Zaznaczyłam jednak, że zasobniki elektrochemiczne, czyli baterie, w niektórych zastosowaniach nie są wystarczające. Rozwiązania hybrydowe, rozbudowane o superkondensator czy rozwiązania bazujące na wodorze, będą stanowiły kolejny krok w technologiach magazynowania energii elektrycznej. Ten temat pogłębił dr hab. inż. Bogusław Pierożyński, od lat prowadzący badania w zakresie wytwarzania, przechowywania oraz wykorzystania wodoru.

Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Przewodniczący PZGiE Ireneusz Zyska jeszcze raz podkreślił znaczenie magazynowania energii w procesach zachodzących na polskim rynku energii, zwłaszcza w kontekście tworzenia klastrów energii. Wiceminister Andrzej Piotrowski mówił o różnych metodach magazynowania energii i konieczności dostosowania ich do lokalnych warunków. Ja z kolei wskazałam na potencjał rozwoju technologii magazynowania energii w Polsce i możliwości zbudowania przewagi konkurencyjnej naszego kraju w tym zakresie. Zaprosiłam też do dalszej dyskusji na temat roli magazynowania energii podczas I Międzynarodowego Kongresu: Magazynowanie Energii w Polsce, który odbędzie się 20.10.2016 r. w Warszawie.

Posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii pod przewodnictwem posła Ireneusza Zyski stały się miejscem spotkań i dyskusji parlamentarzystów z ekspertami i stroną rządową na tematy kluczowe dla przyszłości polskiej energetyki. Włączenie zagadniena magazynowania energii do agendy posiedzenia dało możliwość wymiany opinii na temat technologii oraz znaczenia magazynowania energii w polskim systemie elektroenergetycznym zarówno obecnie, w kontekście klastrów energii, jak też w perspektywie najbliższych lat.

Transmisja z obrad Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii w dn. 21.09.2016 tutaj

Informacje na temat I Międzynarodowego Kongresu: Magazynowanie Energii w Polsce tutaj

 

%d bloggers like this: