niedziela, 14 kwietniaadamska.pl
Shadow

O nowych projektach energetycznych w Sejmie

28 listopada 2016 roku w Sali Kolumnowej im. Kazimierza Pużaka w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej odbyła się Konferencja zorganizowana przez Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii zatytułowana „Współpraca państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców przy realizacji nowych projektów górniczych i energetycznych”. Celem konferencji było omówienie nowych projektów w górnictwie i energetyce w kontekście budowy nowej ekonomii współpracy państwa, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców oraz przeprowadzenie dyskusji w gronie ekspertów, z której konkluzje powinny pomóc w sformułowaniu strategicznych kierunków polityki państwa w obszarze górnictwa i energetyki.

Udział w konferencji ekspertów z Chin oraz Danii umożliwił spojrzenie na zagadnienia związane z realizacją projektów energetycznych w szerszym międzynarodowym kontekście.

Podczas panelu dyskusyjnego  w składzie w I. Zyska, Przewodniczący PZGiE, A. Kaźmierski, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii, T. Dąbrowski, Dyrektor Departamentu Energetyki w Min. Energii, Włodzimierz Ehrenhalt, Conerga, oraz Dominik Strzałkowski, Kancelaria Prawna Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy skupiliśmy się na kwestiach związanych z obecnie zachodzącymi zmianami w polskiej energetyce. Kwestia mądrego połączenia generacji z węgla kamiennego z rozwojem OZE była dla nas jednym z najważniejszych tematów. Zastanawialiśmy się również nad celowością rozwoju energetyki rozproszonej, również w kontekście tworzonych klastrów energii.

%d bloggers like this: