wtorek, 27 październikaadamska.pl
Shadow

Smart Grid w Polsce

Na zdjęciu (od lewej): T. Dąbrowski, Dyr. Dep. Energetyki ME, H. Majchrzak, Przewodniczący PK ŚRE, A. Piotrowski, Podsekretarz Stanu ME fot. PK ŚRE

Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej oraz Ministerstwo Energii zorganizowali w Warszawie w dniu 31 maja konferencję „Smart Grid w Polsce”, nad którą honorowy patronat objęło Ministerstwo Rozwoju. Termin ten nie był najkorzystniejszy ze względu na trwające od 31 maja do 2 czerwca targi Intersolar w Monachium – największe na świecie targi branży słonecznej oraz odbywające się równolegle targi ees Europe – wiodące wydarzenie poświęcone systemom magazynowania energii elektrycznej. W dniu 31 maja warto było jednak być w Warszawie – poziom merytoryczny konferencji „Smart Grid w Polsce” w pełni uzasadniał taką decyzję.

 

W gmachu Ministerstwa Rozwoju w Sali pod Kopułą zebrało się ponad stu przedstawicieli branży, a referaty wygłosili przedstawiciele kluczowych krajowych i międzynarodowych firm energetycznych, krajowych izb gospodarczych i uczelni.

Podczas sesji „Innowacyjne projekty w obszarze Smart Grid w Polsce – elektromobilność i magazyny energii” miałam możliwość przedstawienia roli magazynów energii w klastrach energii. Podkreśliłam potencjał magazynowania energii w osiąganiu przez klastry pełnej funkcjonalności, podałam przykłady projektowanych oraz istniejących magazynów energii w powstających klastrach.  Wspomniałam też o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie magazynowania energii, które powinny stać się przedmiotem projektów badawczo-rozwojowych. W tym kontekście wskazałam na potencjał chociażby magazynowania energii w postaci sprężonego powietrza w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych.

Podczas tej sesji reprezentujący Grupę Tauron Tomasz Rodziewicz przedstawił plany Grupy w zakresie wdrożenia elektromobilności i magazynowania energii.  Z kolei Wojciech Blew z Grupy Lotos opowiedział o projekcie „Hestor”, którego celem jest zbadanie efektywności magazynowania wodoru pozyskiwanego z nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych. O procesach integracji infrastruktury technicznej i przemysłu w kontekście Przemysłu 4.0 mówił dr Jarosław Tworóg, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Komunikacji.

Podczas dyskusji panelowej wymienialiśmy się poglądami na temat różnych dostępnych i rozwijanych metod magazynowania energii. W nawiązaniu do wystąpień Piotra Januszewicza, Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Min. Cyfryzacji oraz dr Jarosława Tworoga, wiceprezesa KIGEiT wskazałam na konieczność budowania Energetyki 4.0, czyli energetyki opartej na danych. Cyfryzacja energetyki to szansa na stworzenie nowych modeli biznesowych, a klastry energii są idealnym miejscem, aby takie rozwiązania implementować i testować. Podczas dyskusji byliśmy zgodni, że przyszłość magazynowania energii to nie jedna, a różne technologie – w zależności od miejsca i celu zastosowania w systemie elektroenergetycznym.

Panel dyskusyjny (od lewej): H. Majchrzak PK ŚRE, J. Tworóg, KIGEiT, B. Adamska ADM Poland, W. Blew Lotos S.A., T. Rodziewicz Tauron S.A. fot. PK ŚRE
%d bloggers like this: