niedziela, 14 kwietniaadamska.pl
Shadow

Tag: fotowoltaika w Polsce

Krajowy plan gospodarki odpadami – projekt, konsultacje

Polski
Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt uchwały RM w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami (Kpgo) z 9 marca 2016 r. Jako załącznik do projektu dołączono Prognozę oddziaływania Kpgo na środowisko, której zakres i stopień szczegółowości informacji został uzgodniony z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. Projekt planu wraz z Prognozą został skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Wnioski i uwagi do Kpgo mogą być zgłaszane do 25.04.2016 Obecny czas jest dla branży fotowoltaicznej bardzo trudny. Toczą się prace nad nowelizacją ustawy o OZE w zakresie systemu wsparcia, co dla branży może oznaczać być albo nie być. Mimo wszystko dobrze mieć świadomość, że Kpgo jest opracowywany. Uwagę warto zwrócić na przykład na rozdzi...

5-ta Międzynarodowa Konferencja Fotowoltaiki w Polsce

Polski
5-ta Międzynarodowa Konferencja Fotowoltaika w Polsce odbędzie się w dn. 24.09 w Warszawie w trzecim dniu targów Renexpo. Poświęcona będzie zagadnieniom obecnie dla branży w Polsce najistotniejszym, m.in. ustawie o OZE, finansowaniu inwestycji PV, przyłączaniu instalacji PV do sieci. Nie zabraknie jednak również spojrzenia szerszego, z perspektywy innych krajów czy trendów technologicznych. Cieszę się, że będę uczestniczyła w tej konferencji jako prelegent. Pełen program na stronie konferencji

V Forum Solar+ w Kielcach – prezentacja

Polski
Tegoroczna edycja Forum Solar+ w Kielcach stanowiła dobrą okazję do wymiany doświadczeń. Sprawdziła się formuła "talk show o energetyce". W związku z tym, że nie wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w tym wydarzeniu, mieli taką możliwość ze względu na brak miejsc, zamieszczam moją prezentację otwierającą Forum, poświęconą systemowi aukcyjnemu i jego znaczeniu dla PV w Polsce (projekt ustawy o OZE 6.2). Solar+ADM Poland