Wejście na rynek

  • Analiza branży: warunki brzegowe, konkurencja, klienci, ceny
  • Akwizycja partnerów hanlowych
  • Prowadzenie rozmów biznesowych, udział w negocjacjach
  • Komunikacja z dystrybutorami
  • Wspieranie dystrybutorów w zakresie działań wspomagających sprzedaż
  • Reklama, public relations i targi