Zwiększenie sprzedaży

  • Analiza wykorzystania potencjału rynku
  • Optymalizacja kanałów sprzedaży, intensyfikacja istniejących i budowanie nowych kontaktów handlowych
  • Obserwacja rynku pod kątem potencjału, trendów, konkurencji
  • Zorientowane na grupy celowe planowanie i realizacja akcji wspierających sprzedaż oraz działań marketingowych, m.in. reklama, PR i targi
  • Rozwiązywanie problemów