Barbara Adamska, ekspert w zakresie energii odnawialnej, autorka licznych publikacji w prasie fachowej. Założycielka ADM Poland, firmy oferującej wsparcie sprzedażowe i marketingowe dla firm z obszaru niemieckojęzycznego wchodzących na rynek polski. Przez 10 lat odpowiedzialna za sprzedaż i marketing w Polsce koncernu Mitsubishi Electric Europe B.V. (dywizja Visual Information Systems).  Wcześniej jako rzecznik Carcade S.A. jeden z najlepszych rzeczników prasowych instytucji finansowych w Polsce (wg. Gazety Prawnej oraz Home&Market). Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (mgr nauk ekonomicznych, mgr filologii niemieckiej) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA).

Barbara Adamska, Spezialistin für Erarbeitung und Umsetzung von Markteintritts-Strategien für den polnischen Markt für Unternehmen aus verschiedenen Branchen. Expertin im Bereich der Erneuerbaren Energien. Autorin von zahlreichen Beiträgen in der Fachpresse. Gründerin des Unternehmens ADM Poland. 10 Jahre bei Mitsubishi Electric in Funktion des Sales&Marketing Managers in Polen. Als Pressesprecherin der Kapitalgruppe Carcade Invest A.G. eine der zwanzig besten Pressesprecher der Finanzinstitutionen Polens (nach „Gazeta Prawna“ und „Home&Market“).

Barbara Adamska