sobota, 16 styczniaadamska.pl
Shadow

Krajowy plan gospodarki odpadami – projekt, konsultacje

Krajowy plan gospodarki odpadami_foto

Ministerstwo Środowiska opublikowało projekt uchwały RM w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami (Kpgo) z 9 marca 2016 r. Jako załącznik do projektu dołączono Prognozę oddziaływania Kpgo na środowisko, której zakres i stopień szczegółowości informacji został uzgodniony z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. Projekt planu wraz z Prognozą został skierowany do konsultacji międzyresortowych i społecznych. Wnioski i uwagi do Kpgo mogą być zgłaszane do 25.04.2016

Obecny czas jest dla branży fotowoltaicznej bardzo trudny. Toczą się prace nad nowelizacją ustawy o OZE w zakresie systemu wsparcia, co dla branży może oznaczać być albo nie być. Mimo wszystko dobrze mieć świadomość, że Kpgo jest opracowywany. Uwagę warto zwrócić na przykład na rozdział trzeci – Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami. W punkcie 3.2.3 Zużyte baterie i zużyte akumulatory jest odniesienie do baterii i akumulatorów wykorzystywanych w odnawialnych źródłach energii.

Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat – wynika to z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). W przypadku Kpgo oznacza to konieczność jego aktualizacji nie później niż w 2016 r. Jednocześnie aktualizacja Kpgo wynika z konieczności spełnienia jednego z kryteriów warunku wstępnego dla gospodarki odpadami ustanowionego dla perspektywy finansowej UE 2014- 2020. Może się więc okazać, że na następną aktualizację trzeba będzie czekać nawet do roku 2022.

Pełen tekst projektu Krajowy plan gospodarki odpadami

 

%d bloggers like this: