wtorek, 7 lipcaadamska.pl
Shadow

Smart Grid w Polsce

Na zdjęciu (od lewej): T. Dąbrowski, Dyr. Dep. Energetyki ME, H. Majchrzak, Przewodniczący PK ŚRE, A. Piotrowski, Podsekretarz Stanu ME fot. PK ŚRE

Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej oraz Ministerstwo Energii zorganizowali w Warszawie w dniu 31 maja konferencję „Smart Grid w Polsce”, nad którą honorowy patronat objęło Ministerstwo Rozwoju. Termin ten nie był najkorzystniejszy ze względu na trwające od 31 maja do 2 czerwca targi Intersolar w Monachium – największe na świecie targi branży słonecznej oraz odbywające się równolegle targi ees Europe – wiodące wydarzenie poświęcone systemom magazynowania energii elektrycznej. W dniu 31 maja warto było jednak być w Warszawie – poziom merytoryczny konferencji „Smart Grid w Polsce” w pełni uzasadniał taką decyzję.

W gmachu Ministerstwa Rozwoju w Sali pod Kopułą zebrało się ponad stu przedstawicieli branży, a referaty wygłosili przedstawiciele kluczowych krajowych i międzynarodowych firm energetycznych, krajowych izb gospodarczych i uczelni.

Podczas sesji „Innowacyjne projekty w obszarze Smart Grid w Polsce – elektromobilność i magazyny energii” miałam możliwość przedstawienia roli magazynów energii w klastrach energii. Podkreśliłam potencjał magazynowania energii w osiąganiu przez klastry pełnej funkcjonalności, podałam przykłady projektowanych oraz istniejących magazynów energii w powstających klastrach.  Wspomniałam też o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie magazynowania energii, które powinny stać się przedmiotem projektów badawczo-rozwojowych. W tym kontekście wskazałam na potencjał chociażby magazynowania energii w postaci sprężonego powietrza w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych.

Podczas tej sesji reprezentujący Grupę Tauron Tomasz Rodziewicz przedstawił plany Grupy w zakresie wdrożenia elektromobilności i magazynowania energii.  Z kolei Wojciech Blew z Grupy Lotos opowiedział o projekcie „Hestor”, którego celem jest zbadanie efektywności magazynowania wodoru pozyskiwanego z nadwyżek energii ze źródeł odnawialnych. O procesach integracji infrastruktury technicznej i przemysłu w kontekście Przemysłu 4.0 mówił dr Jarosław Tworóg, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Komunikacji.

Podczas dyskusji panelowej wymienialiśmy się poglądami na temat różnych dostępnych i rozwijanych metod magazynowania energii. W nawiązaniu do wystąpień Piotra Januszewicza, Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Min. Cyfryzacji oraz dr Jarosława Tworoga, wiceprezesa KIGEiT wskazałam na konieczność budowania Energetyki 4.0, czyli energetyki opartej na danych. Cyfryzacja energetyki to szansa na stworzenie nowych modeli biznesowych, a klastry energii są idealnym miejscem, aby takie rozwiązania implementować i testować. Podczas dyskusji byliśmy zgodni, że przyszłość magazynowania energii to nie jedna, a różne technologie – w zależności od miejsca i celu zastosowania w systemie elektroenergetycznym.

Panel dyskusyjny (od lewej): H. Majchrzak PK ŚRE, J. Tworóg, KIGEiT, B. Adamska ADM Poland, W. Blew Lotos S.A., T. Rodziewicz Tauron S.A. fot. PK ŚRE

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *